تست روانشناسی

شما اینجا هستید

خانه

تكنيك‌هاي حفظ كردن مطالب

 

چگونه مي‌توانيم موفقيت خود در آموزش درس‌هاي حفظي را به حداكثر برسانيم؟
اين پرسشي است كه در اين مقاله به آن پاسخ داده مي‌شود. روش‌هاي پيشنهادي در اين مقاله برگرفته از اصول و تجربيات روانشناسي نوين است.

قانون اول تقويت حافظه: تجسم

تجسم كلمه‌اي است همرديف حافظه

سوال : بياد بياوريد دستگيره درب منزل شما چه رنگي است وچه شكلي دارد ؟

اگر بياد آورده باشيد حتما به اين علت بوده كه توانسته ايد تصوير درب  منزل خودرا بياد آورده باشيد و اين اتفاق زماني انجام مي شود كه شما تصوير دستگيره درب خودرا خوب تجسم نموده باشيد

تجسم و حافظه دومفهوم كاملا به هم نزديك هستند هر چه حافظه شما قوي تر باشد تجسم شما هم قويتر خواهد بود و هر چه تجسم شما قويتر باشه حافظتون قويتر خواهد بود

پس اين كلمه ها را خوب بخاطر مي سپرديد  اگر شما در اون يك دقيقه به اون كلمه ها نگاه مي كرديد متوجه مي شديد كه تمام اونها قابل تجسم بودند واگر شما هر كدام از اونها رو وقتي خونديد تو ذهنتون هم اونا رو تجسم ميكرديد حتما نمره خوبي مي آورديد

اگر هم ميخواهيد حافظه خود را تقويت كنيد سعي كنيد تجسم خودرا تقويت كنيد و هر چيزي رو كه ميخواهيد حفظ كنيد تجسم كنيد .

اگزنمره شما خيلي پايين بوده حتما اين كلمات را تجسم نكرده ايد براي اينكه نمره نسبتا خوبي در اين امتحان كسب كنيد اولين كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه اين كلمات را تجسم نماييد يعني شما بايد چشمان خود را ببنديد هر يك از كلمات را خوب در ذهن خود مجسم نماييد .با چشم درون ببينيد.

قانون دوم تقويت حافظه: تداعي

تداعي يعني ارتباط بر قرار كردن با چيزي كه ميخواهيد بخاطر بسپاريد.

سوال : نقشه ايران رو بهتر بياد مي آوريد يا نقشه تركيه رو؟

حتي اگه شكل نقشه تركيه ساده تر باشه وبهتر تو ذهن بمونه چون نقشه ايران به شما بيشتر مربوط ميشه پس بهتر بياد مياريد البته من كه شما رو نمي شناسم شايد اهل تركيه باشيد در اون صورت حتما نقشه تركيه رو بهتر بياد مي آوريد.

شما براي بهتر بخاطر سپردن هر چيزي بين اون چيز وچيزهاي ديگه اي كه تو حافظتون هست حتما ارتباطي بر قرار كنيد تا اون چيزها بتونن همديگر رو بياد شما بيارن

مثلا از بين كلماتي كه گفته شد هر كدومو كه به خودتون مربوط كرده باشيد حتما بهتر بيادتون مونده

مثلا اگه شما يك دوچرخه داريد ووقتي مي خواهيد اون دوچرخه رو بخاطر بسپاريد دوچرخه خودتونو رو تجسم كرده باشيد اون كلمه بهتر در حافظتون ميمونه

شما اين ارتباط رو ميتونيد بين خود كلمات هم بكار ببريد و از اين روش براي حفظ كردن اونا استفاده كنيد

حالا بياييد واين كار رو انجام بديد و بين اين كمات با هم ارتباط بر قرار كنيد

براي تقويت حافظه خود چشمان خود را ببنديد و اين رابطه را تجسم كنيد

در تخيل خود سوار دوچرخه شويد شروع كنيد به ركاب زدن با اين دوچرخه وحركت كنيد

اين نشاندهنده آن است كه چيزهايي كه ارتباط يشتري داشته باشند بهتر در حافظه شما مي ماند تلوزيون منزل شما بهتر در حافظه شما ميماند چون با شما ارتباط بيشتري با شما دارد براي اينكه ليست اشياء را بخاطر بسپاريد بهتر است بين آنها ارتباط برقرار كنيد بنابراين مثلا براي حفظ كردن دو كلمه اول اول دوچرخه كورسي وقاليچه را تجسم كنيد اگر در تجسم خود بين اين دوتا كلمه رابطه اي برقرار كنيد بهتر مي توانيد اين دوكلمه را بخاطربسپاريد مثلا سوار بر دوچرخه شده و با آن روي قاليچه بياييد وتصور كنيد كه چرخهاي دوچرخه شما روي قاليچه ميچسبد وشما نمي توانيد آنرا در روي قاليچه تكان دهيد

قانون سوم تقويت حافظه: غير معمولي 

يك سوال ديگر: شما از بين آدمهايي كه تو خيابون ميبينيد كدومشون رو بهتر بيادتون ميمونن

مسلما اونهايي كه تيپشون غير معموليتر باشه بهتر تو حافظه ميمونن آره ديگه مگه نميبينيدكه بعضي جوونا سعي ميكنن كه تيپهاي عجيب و غريب بزنن خوب ميدونن اينجوري نظر همه رو بخودشون جلب ميكنن وتو چشم ميرن

شما هم اگه به معني كلمات تست بالا دقت كرده بوديد كلمه پيكان پرنده حتما تو ذهنتون ميموند چون غير معمولي بود

چيزهاي معمولي خيلي كه معمولي هستن و زود از ياد ميرن  هر چقدر چيزي معمولي تر باشد كمتر بهش اهميت ميديم وبهش كمتر توجه مي كنيم ودر نتيجه كمتر تو حافظمون ميمونه.

شما براي حفظ كردن 20 تا كلمه بالا كافي بود روابطي بين هر دو كلمه پشت سر هم ايجاد ميكرديد هرچه اين رابطه ها غير معمولي تر باشن بهتر تو حافظتون باقي ميموند

حالا بيايييد باهم اين كار رو انجام بديم

مثلا براي بخاطر سپردنكلمه اول و دوم بين دوچرخه وقاليچه يك ارتباط غير منطقي و غير معمولي تجسم كنيد مثلا چشمهاتون رو ببنديد وتجسم كنيد سوار بر دوچرخه كورسي داريد روي قاليچه دوچرخه سواري مي كنيد ولاستيكهاي كثيف دوچرخه هم قالي خونتون رو كثيف ميكنه شما هم ميبينيد وسوت مينيد قاليچه گرون خونتون داره نابود ميشه شما هم خيره نگاه كنيد وبي توجه باشيد  ( اين تجسم رو حتما انجام بديد!!)

روابط غير معمولي ميتونن غير واقعي و غير معقول هم باشن فقط بايد قابل تجسم باشن

مثلا ميخواهيم بين قاليچه وكتاني يك رابطه غير معمولي برقرار كنيم

چشماتونو رو ببنديد وتجسم كنيد كه ميخواهيد بريد فوتبال وبخاطر نداشتن كتاني ميآييد تو خونه و يك تيكه از قاليتون رو با قيچي ميبريد واز اون تيكه قالي يك كتاني قشنگ و با حال درست ميكنيد ( حتما اين تجسم رو انجام بديد!!)

قانون چهارم تقويت حافظه: احساس

باز هم يك سوال: به نظر شما حفظ كردن يك كلمه سخت تره يا يك جمله ؟

جواب اين سوال زياد هم ساده نيست حفظ كردن يك كلمه يا يك جمله يا يك داستان يا يك فيلم سينمايي يا هر چيز ديگه براي مغز شما تفاوت نداره

مغز شما هر چيزي رو كه ميخواد حفظ كنه بسته به احساسي كه از اون چيز داره اون بخاطر مي سپاره ممكنه حفظ كردن يك داستان براي مغز شما خيلي ساده تر از يك كلمه باشه چون حافظه شما هر چيزي رو بسته به احساسي كه از اون چيز بدست مياره حفظ مي كنه چون از اون داستان ممكنه با احساسي كه ايجاد ميشه 50 درصدش رو بخاطر بياره اما صفر در صد كلمه رو هم بياد نياره چون هيچ احساسي از اون كلمه نداشته باشه بنابراين بيادداشته باشيد حافظه با احساس كار ميكنه اگه ميخواهيد چيزي رو حفظ كنيد بايد احساس كنيد وگرنه داريد به حافظتون زور مي گوييد .

پس يادتون باشه اگه ماشينتون ميتونه بدون بنزين حركت كنه حافظتون هم مي تونه بدون احساس براي شما كار كنه

برايي تمرينيك بادكنك قرمز خوشگل و خوش رنگ رو در نظر بگيريد كه خيلي بهش علاقه داريد ويك روز كه خونه نيستيد يك كتوني نامرد بهش حمله كرده وداره ناجوانمردانه اونو كتك ميزنه بيچاره بادكنك كه ميخواد از دستش فرار كنه و كتوني كه اجازه فرار بهش نميده. ( اين داستان فجيع رو خوب تجسم كنيد!!)

همين چهار تا قانون فعلا براتون بسه واما يك سري تكنيك براي بهتر بكار بردن اين قوانين بهتون ميگم كه اينهارو هم ياد بگيريد تا مطلب براتون خوب جا بيفته .

تكنيك هايي براي ايجاد تداعي بهتر

تكنيك اول : اغراق

براي ساختن روابط خلاق و غير معمولي راحت ترين راه اينه كه اغراق رو در كارهاتون دخالت بديد

مثال اغراق در احساس

مثلا تجسم كنيد كه تو پارك محلتون كتاب ادبيات و بادكنك با هم خولت كردن وكتاب ادبيات داره شعر ميخونه و بادكنك هم داره ميرقصه وشما هم يك گوشه پارك قايم شديد وداريد يواشكي به اونا نگاه ميكنيد صحنه اي رو كه ديده ميشه بايد خوب تجسم كنيد و به من هم تعريف كنيد چي ديديد اين ودتا عاشق ومعشوق چه احساسي دارن ( خوب تجسم كنيد!!)

مثال اغراق در تعداد

يك ماهي تابه بزرگ در نظر بگيريد وهزار تا كتاب ادبيات بريزيد وسرخ كنيد آخه مهمون داريد وقتتونم كمه وهنوز هيچ چي درست نكرديد پدر شوهرتونم گفته ميخوام دست پخت عروسمو بخورم آخه كتاب پزي شما زبانزده همه فاميلاي شوهرتونه ( خوب تجسم كنيد!!)

مثال اغراق در اندازه

تجسم كنيد يكك ماهي تابه بزرگ ساختن وتو فرودگاه گذاشتن وتوي اون يك جت واقعي داره اوج ميگيره كه پرواز كنه( خوب تجسم كنيد!!)

مثال اغراق در حركت

مثال روي يك صندلي راحتي با آرامش بنشينيد البته يادتون باشه كه اونو روي يك هواپيماي جت نصب كردن كه داره با سرعت 500 كيلومتر بر ساعت حركت ميكنه دوست دارم تجسم كنيد خودتون آروم نشستيد ولي جت شما داره با اين سرعتي حركت ميكنه كه اگه چشماتونو باز كنيد باد فورا كورتون ميكنه

تكنيك دوم :مضحك

يكي از بهترين راههاي ساختن روابط غير معمولي خنده داركردن اوناست هر چقدر تصور شما خنده دار تر باشه احساسات شما بيشتر بكار گرفته ميشه و موضوع بهتر بيادتون ميمونه به عنوان مثال تجسم كنيد يكي از خانوم همسايه كه بنده خدا هم چاقه وهم بارداره  روي صندلي راحتي نشسته وبا اون وضعش جون خودم دقيقا مثل تخم مرغ شده كه دست وپا داره خودتون تجسم كنيد تا از خنده روده بر بشيد ( يكي يكي افراد رو تجسم كنيد تا دقيقا بفهميد منظورم كيه !!!!)

تكنيك سوم : تخيلي

يكي از بهترين راههاي ساختن روابط غير معمولي استفاده كردن از تخيل است هر چقدر تصور شما بهتر كار كند شما خلاق تر مي شويد ومي توانيد تصاوير بهتري بسازيد ضمن اينكه اين تصاوير مي تواند خلاقيت شما را پرورش دهد  به عنوان مثال تجسم كنيد يك تخم مرغ شانسي خريديد كه توش پلنگ صورتيه واي چه جالب صحنه باز كردن تخم مرغ وديدن قطعات بدن پلنگ صورتي رو تجسم كنيد حتما!!!

مثال ديگر: تجسم كنيد در منزل خود يك طوطي در منزل خود داريد كه اورا خيلي دوست داريد در يك شب كه تنها در منزل هستيد و در حال تماشاي تلوزيون هستيد ناگهان طوطي شما به يك پلنگ تبديل مي شود و قفس خودرا ميشكند و… نترسيد شما را نميخورد پلنگها نمك شناسند من يكيشو داشتم خيلي با معرفت بود شما فقط بايد لحظه اي رو كه طوطي در حال تبديل شدن به پلنگ مي باشد رو خوب تجسم كنيد!!!

تكنيك چهارم :استفاده از رنگ در تجسم

استفاده از رنگها دربهتر تصور كردن تصاوير نقش به سزايي در احساس شما دارند حتي شما ميتوانيد ازرنگهاي غير معموليو غير طبيعي نيز در تصورات خود استفاده كنيد مثلا تجسم كنيد كه طوطي خود را با خود به حمام بردي ايد وبا كيسه حمام به جونش افتاديد وحسابي شستيدش آنقدر بشوريد تا سفيد بشه طوطي سفيدم عجب طوطيه جون تو ( تصور كنيد اين كيسه كشيدن رو تغيير رنگ طوطي رو!!!)

تكنيك پنجم :استفاده از زمان ومكان

استفاده از زمان ومكان مناسب در بخاطر سپردن مطالب نقش مهمي داره شما از اين تكنيك براي كارهاتون ميتونيد استفاده كنيد و خيلي چيزهارو كه طبيعي هستند فقط با تغيير زمان ومكان غير واقعي و عجيب كنيد به مثال توجه كنيد

مثال : استفاده از زمان گذشته

بياد ميارم وقتي كلاس اول ابتدايي بودم يك همكلاسي داشتم كه خيلي باحال وساده بود معلممون هم ، بنده خدا خيلي سيه چرده بود يادمه روز معلم اين پسره از روي سادگي براي معلممون هديه ،يكدونه كيسه حمام آورده بود چون بچه ها بهش گفته بودن اين معلمه كيسه نداره تو حمامش وبخاطر هيمن از چركي سياه شده (حالا شما تصور كنيد قيافه معلمو وقتي اين هديه رو گرفت!!!)

تكنيك ششم : موموقعيت خاص  

استفاده از زمان ومكان نامناسب در بخاطر سپردن مطالب نقش مهمي داره شما از اين تكنيك براي كارهاتون ميتونيد استفاده كنيد و خيلي چيزهارو كه طبيعي هستند فقط با تغيير موقعيت ميتونيد غير واقعي و عجيب كنيد به مثال توجه كنيد يك كار ساده در يك موقعيت خاص چقدر قضيه رو باحال ميكنه

مثال : استفاده از زمان خاص

آقا يك خاطره ديگه از دوره دبيرستان يك روز ديديم معلمون اومده زير چشمش سياه شده واحد تجسس بچه ها آمارشو گرفت وفهميديم آقا در جشن تولد مادر خانومش (پيش اون همه مهمون) شلوارشو گذاشته بوده تو جورابش خودتون حدث بزنيد چجوري زير چشمش سياه شده بود  ( تجسم كنيد قضيه رو ميفهميد چي شده بوده!!!)

تكنيك هفتم : ربط دادن به خود

همواره سعي كنيد از وجود خودتان در ارتباطهايي كه ايجاد ميكنيد استفاده كنيد چون خودتان احساس را بخوبي در تصور دخالت ميدهدو زمان ومكان را نيز به همراه دارد

مثال : فردا صبح كه آزر خواب بيدار مي شويد وميخواهيد بيرون برويد با عجله پاي خود را در جوراب فرو ميكنيد اما يه دفعه اه اه اه

اين ديگه چيه تو جورابتونه با اعصبانيت داد بزنيد كي اين گلابي رو تو جوراي من گذاشته حالا بدون جوراب چطوربرم پيش دوستام (اگه تصور كنيد قضيه رو خود به خود اه اه رو خواهيد گفت!!! )

تكنيك هشتم : جابجايي

جابجا كردن دوچيز باهم باعث مرتبط شدن اونها با هم ميشه حتي گاهي مي تونيد بعضي خصلتهاي اون دو چيز رو با هم عوض كنيد

مثال : تصور كنيد اگه همه بجاي سيگار گلابي بكشن البته شما كه اهل گلابي كشيدن نيستيد انشاء الله امالا مذهب چه دود بدي داره آدمو خفه ميكنه من كه نمي دونم اين مردم چجوري اين گلابي هارو ميكشن (خودتون مردم رو در حال گلابي كشيدن بجاي سيگار كشيدن تصور كنيد!!!)

تكنيك نهم : تحرك

اگه چيزهايي رو كه ميخواهيد تصور كنيد بجاي تجسم يك تصوير ساده يك تصوير متحرك ازش درست كنيد خيلي بهتر بيادتون ميمونه

يعني در تصور خود يك عكس نبينيد بلكه يك فيلم ايجاد كنيد

مثال: بجاي يك گلابي ويك خودكار رو در نظر بگيريد كه دارن باهم مي رقصند بجاي تصور اين زوج خودكار وگلابي تصور كنيد اين دو تا در حال رقص هستند وچند لحظه به حركات اين دو در حين رقصيدن توجه كنيد!!!

تكنيك دهم : داشتن  صدا

اگه به تصاوير ذهني خود صدا اضافه كنيد تصاوير شما از دو حس براي بخاطر سپرده شدن استفاده ميكنند

سعي كنيد هر چيزي رو كه تصور ميكنيد حتما صدا هم داشته باشه هر چي باشه دوران فيلمهاي صامت گذشته الان قرن قرن اينترنته

مثال :يك خودكارايي جديدا ساخته شده وقت نوشتن صداي ژيان در مي آره از خودش حالاشمايك دونه از اين خودكارا داريد كه جوهرش خشك شده ونمي نويسه اول بايد يكم خط خطي كنيد كه استارت بزنه وروشن بشه ( اين موضوع را با صداش تصور كنيد !!!)

تكنيك يازدهم : خطرناك

چيزهاي خطرناك خود به خود تو حافظه ثبت ميشن و به اين زوديا هم پاك بشو نيستند زماني كه چيزي براتون خويلي مهمه از اين تكنيك استتفاده كنيد مثلا تصور كنيد يك شب كه ميخواهيد آشغالهاي خونه رو بذاريد تو كوچه ناگهان در تاريكي شب يك ژيان بهتون ميزنه و1500 متر پرتاب ميشويد به آسمون

(فقط صحنه تصادف رو تصور كنيد !!!)

تكنيك دوازدهم : باور نكردني اما شدني

چيزهايي كه باور كردني نيستن اما شدني هستن يك حس خاصي به آدم ميدن كه نميدونم چرا آدما از اين حس خوششون مياد م خيلي آدم دوست داره كه واقعي باشه

راستي شما موبايل نداريد بميرم الهي الان كه ديگه هر ننه قمري داره تو چرا ندراي . آره عزيزم منم دارم نه بابا من پول پاي اين چيزا نميدم اما مردونه اگه قول بدي به كسي نگيد ميگم از كجا آوردم چند وقت پيش داشتم آشغالهاي همسايمونو ميبردم بذارم سر كوچه آخه يه جورايي خدمتشون ارادت داريم ديدم تو ازتو سطل زباله كنار خيابون داره صداي زنگ مياد خلاصه رفتم سر سطلو زباله هارو اينور اونور كردن كه چشمم به جمال اين موباله روشن شد والا الان يك دوماهي ميشه كه دارمش البته خودمم هنوز شمارشو نمي دونم اما همه جا باهش زنگ زدم تا حالا هم كه صاحبش پيدا نشده بعد اين هم خدا كريمه (تصور كنيد صحنه جستجو تو آشغالا رو وقت شنيدن زنگ موبايل!!!)

يك مثال ديگه: امروز اخبار ميگفت قراره موبايلهايي وارد بازار خواهند شد كه ميتونن حس لامسه رو انتقال بدن مثلا زنگ بزنيد خونتون خانوم يراي اينكه اذيتتون كنه موبايلشو مي چسبونه به قوري شما هم اين طرف دهنتون كه به موبايل مي چسبه ميسوزيد

از اين تكنيكها زياد ه مثلا دو چيز كاملا بهم مربوط خود به خود در ذهن ميمونن و احتياجي به حفظ كردن ندارن مثل قوري وكتري – استكان و نعلبكي – مسواك ودندان – شب وروز و…

اما براي استفاده همينا فعلا براتون كافيه و….

خوب درس امروز تمام شد حالا چنددقيقه استراحت كنيد بعد مطالعه رو ادامه بديد

نتيجه گيري

نكته مهم3- هر شيئي را فقط با شيئي قبل و بعد از خودش ارتباط دهيد و با اشياء ديگر ارتباط ندهيد تا در موقع ياد آوري دچار مشكل نشويد .  سعي نكنيد چتد تا شي رو به هم ارتباط بديد اينجوري حافظتون شلوغ ميشه ورابطه جالبي نمي ونيد بسازيد همونجوري كه ديديد براي ساختن ارتباط بين اشياء را دوبه دو بهم ارتباط ميداديم.

نكته مهم 4- تا حد ممكن استفاده از تكنيك مضحك را در تمامي ارتباطات بكارگيرد . هر چقدر تجسم مضحكتر باشد بهتر در خاطره مي ماند . همچنين براي روحيتون هم خوبه و باعث آرامش روحتون ميشه اگه آدم عصبي يا ناراحتي هستيد اصلا درارتباطاتتون از تداعي هاي ناراحت كننده استفاده نكنيد اما تا دلتون ميخواد از راابطه هاي مضحك استفاده كنيد كه باعث آرامش اعصاب – جوان ماندن وصدتا چيز خوب ديگه ميشه كه حالا وقتش نيست توضيح بدم.

اگه فكر ميكنيد مطلب رو خوب ياد نگرفتيد حتما به من پيام بذاريد تا براتون مطلب رو تو ضيح بدم وجا بيفته

اگه ميتونيد اين روشهارو به نزديكانتون هم ياد بديد يا بگيد بيان واين مطلب رو بخونن وياد بگيرن اين موضوع به نفع شما هم هست چون مي تونيد برداشتهاتون رو باهم مقايسه كنيد وموضوع رو به نحو احسن بياموزيد اگر هم خوب ياد گرفتيد باز هم بياييد تو اين وبلاگ پيام بذاريد تا بتونيد از ادامه اين درسها استفاده كنيد چون ممكنه كه كساني كه پيام ندادن نتونن از ادامه درسها استفاده كنن

اين روشهارو تا هفته بعد كه من روش حفظ كردن اعداد رو ميخوام بهتون بگم هزار بار بكار ببريد كه خوب وعالي ياد بگيريد و بتونيد در عرض يك دقيقه 20 كلمه رو با شنيدن بدون نوشتن روي كاغذ حفظ كنيد

اين هنرتون رو در معرض ديد مردم قرار بديد و بهشون نشون بديد كه چه حافظه اي داريد تا كفشون ببره

با دوستاتون مسابقه بگذاريد تا بتونيد اين روشهارو بصورت حرفه اي  بكار ببريد .

اين روش ميتونه بين بچه هايي كه با درسها قهر كرده اند دوستي مجدد برقرار كنه چون همونطوري كه مي بينيد شما با استفاده از اين روشها مطالب خشك رو خنده دارو جالب وشيرين ميكنيد بزودي ياد ميگيريد كه چطوري مشكلترين درسها رو كه خشك وبي مزه اند بااين روش شيرين ونمكي ميكنيم .

نكته مهم : اگه از اين روش براي حفظ كردن يك سري اشياء استفاده كنيد خوب حفظ ميشويد اون مطالب رو اما اون اشياء هم پس از مدتي از يادتون ميره من درجلسات آينده بهتون ميگم چطور مطالب رو حفظ كنيد كه تا 1 سال خوب تو حافظتون بمونه الان فقط بدونيد اگه ميخواهيد يك ليست از اشيايي روكه الان حفظ ميكنيد تا يك هفته بعد بياد بياوريد 4 ساعت بعداز حفظ كردن اون ليست يك بار ديگه اون تجسمهارو تو ذهنتون مرور كنيد اين كار باعث ميشه ليست شما تا فردا خوب تو حافظتون بمونه براي اينكه يك هفته بمونه بايد فردا شب هم يك بار ديگه تو ذهنتون اونارو مرور كنيد

شما براي اينكه ماحصل كار رو بدونيد چشمهاي خود رو ببنديد و به كلمه دوچرخه فكر كنيد چه چيزي رو بخاطر مي آوريد

حتما ياد قاليچه مي افتيد كه با دوچرخه رفتيد روي اون و قاليچه رو كثيف كرديد  خوب حالا به قاليچه فكر كنيد ياد چي مي افتيد بله حتما ياد كتاني مي افتيد كه با بريدن اون قاليچه درستش كرديد خوب حالا به كتاني فكر كنيد ياد چه مي افتيد حتما ياد اون بادكنك بيچاره مي افتيدكه اون كتوني نامرد داشت كتكش ميزد پس بادكنك هم بيادتون افتاد خوب به بادكنك كه فكر مي كنيد چي بيادتون مياد ؟ درسته كتابهاي ادبيات حالا بياييد به كتاب ادبيات فكر كنيد كافيه چشماتونو ببنديد وكتاب ادبيات رو تجسم كنيد تا فورا ياد اون ماهي تابه بيفتيد كه توش اين كتابها رو داشتيد سرخ مي كرديد

خوب به ماهي تابه فكر كنيد تا اون ماهي تابه بزرگه روكه توش جتها پرواز ميكردن بياد بياريد

جت شما رو ياد صندلي راحتي مي اندازه وصندلي راحتي ياد اون تخم مرغ و

تخم مرغ –> پلنگ و پلنگ–> طوطي و طوطي–> كيسه حمام و……

همينطور ادامه بديد تا به قوري برسيد

حالا برعكس به قوري فكر كنيد تا بياد موبايل و آشغال و الي آخر برسيد.

 

از توجه شما سپاسگزارم.

دکتر مجتبی فیاض: مدرس دوره های آموزش تکنیکهای تقویت حافظه و افزایش هوش

آدرس ایمیل من: mojtaba_fayaz@yahoo.com

شماره همراه: 09131171497