تست روانشناسی

شما اینجا هستید

خانه

حضرت امام صادق (ع)

1- امام صادق ع فرمود: خشم كليد همه بديهاست.
2- امام صادق ع فرمود: کار خوب .خوب است اگراز شما سربزند خوبتراست کار بد. بد است اگر ازشما سر بزند بدتر . چون شما شاگرد و پیرو این مکتبید