تست روانشناسی

شما اینجا هستید

خانه

حضرت امام علی (ع)

1- امام علي ع فرمود : آن کس که در پی آرزوی خویش تازد ، مرگ او را از پای در آورد.
2- رسول اكرم ص فرموده اند :چه زشت است فروتنی به هنگام نیاز و ستمکاری به هنگام بی نیازی
3- امام علي ع فرمود : رياست ميدان آزمايش افراد است . امام علي ع فرمود : لجاجت به تدريج انديشه را نابود مي كند .
4- امام علي ع فرمود : شادي مومن در چهره اش و اندوه او در قلبش است.
5- امام علي ع فرمود : اختلاف فكر را ريشه كن مي سازد.
6- امام علي ع فرمود : در دروغگو بودن كافي است كه شخص هر چه ميشنود نقل نمايد.
7- امام علي ع فرمود : بد گويي پشت سر ديگران آخرين كوشش ناتوان است.
8- امام علي ع فرمود : وقتي كارهاي استحبابي سبب ترك واجبات گردد مستحبات را ترك كن.
9- امام علي ع فرمود : از هر چيزي تازه اش را انتخاب كن ولي از دوستان كهنه اش را .
10- امام علي ع فرمود : چون ديدي خداوند پياپي بر تو نعمت ارزاني ميدارد از او بيشتر بترس.
11- امام علي ع فرمود : دشمنان تو سه کس هستند: دشمن تو ، دشمن دوست تو و دوست دشمن تو
12- امام علی ع فرمود : آن کس که از درون جان واعظی دارد خدا را بر او حافظی است
13- امام علي ع فرمود : چنان برای آینده برنامه ریزی کن که گویی هرگز نمیمیری و چنان آماده مرگ باش که گویی لحظه های آخر عمر را سپری می کنی
14- امام علي ع فرمود : روزیتان ضمانت شده و مامور به کردارید؛پس مبادا آنچه ضمانت شده،مهمتر ازچیزی باشد که به آن مامورید.
15- امام علي ع فرمود : چنان برای آینده برنامه ریزی کن که گویی هرگز نمیمیری و چنان آماده مرگ باش که گویی لحظه های آخر عمر را سپری می کنی
16- امام علي ع فرمود : هيچ چيز در دنيا ارزش آن ندارد كه به خاطرش به ماتم بنشيني و و هيچ چيز در دنيا لياقت آن ندارد كه به خاطرش مستانه فرياد شادي سر كني.
17- امام علي ع فرمود : به خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست، مقدمه جدایی از اوست
18- امام علي ع فرمود : اگر بر دشمنت دست یافتی ، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده
19- امام علي ع فرمود : ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است و از او ناتوان تر آن که دوستان خود را از دست بدهد
20- امام علي ع فرمود : چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد ، با ناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید
21- امام علي ع فرمود : کسی را که نزدیکانش واگذارند ، بیگانه اورا پذیرا میگردد
22- امام علي ع فرمود : كسي كه به تو گمان نيكي برد، گمانش را (عملاً) تصديق كن.
23- امام علي ع فرمود : هرفریب خورده ای را نمی شود سرزنش کرد
24- امام علي ع فرمود : به هر چیز دنیا که بیشتر انس داری بیشتر از ان به ترس
25- امام علي ع فرمود : قربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است.
26- امام علي ع فرمود : ترس با ناامیدی وشرم با محرومیت همراه است و فرصتها چون ابرها می گذرند پس فرصتهای نیک را غنیمت شمارید.
27- امام علي ع فرمود :خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل می کنند زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر، در اجرای عدالت از همه ناراضی تر ، در خواسته هایشان پافشار تر، در عطا و بخششها کم سپاس تر، به هنگام منع خواسته ها دیر عذرپذیر تر، و در برابر مشکلات کم استقامت تر هستند.
28- امام علي ع فرمود : بخل و ترس و حرص، غرائز گوناگونی هستند که ریشه آنها بدگمانی نسبت به خدای بزرگ است
29- امام علي ع فرمود : تو بر نفس خود مسلط نخواهی شد مگر با یاد فراوان قیامت و بازگشت به سوی خدا.
30-امام علي ع فرمود : سخنان شما سنگهای سخت را نرم می کند
31-امام علي ع فرمود : در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند .
32-امام علي ع فرمود : دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد
33-امام علي ع فرمود : کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزی نهایی دست می یابد
34-امام علي ع فرمود : چه زشت است کوچکی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بی نیازی
35-امام علي ع فرمود : حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد
36-امام علي ع فرمود : حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا
37-امام علي ع فرمود : دوست مومن عقل است ، یاورش، علم ، پدرش مدارا و برادرش ، نرمش
38-امام علي ع فرمود : علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید.
39-امام علي ع فرمود : حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید
40-امام علي ع فرمود : آنچه را نمی دانی مگو ، بلکه هر آنچه را که می دانی نیز اظهار مکن
41-امام علي ع فرمود : پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن ، و قبل از این که وارد عمل شوی ، فکر کن
42-امام علي ع فرمود : اطمینان را با امیدواری مبادله نکن
43-امام علي ع فرمود : همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است
44-امام علي ع فرمود : عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد
45-امام علي ع فرمود : بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است
46-امام علي ع فرمود : برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند
47-امام علي ع فرمود : گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی
48-امام علي ع فرمود : بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازد
49-امام علي ع فرمود : بهترین شیوه صداقت وفای به عهد است
50-امام علي ع فرمود : هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق پر ارج و گرانمایه نیست
51-امام علي ع فرمود : بهترین شیوه عدل ، یاری مظلوم
52-امام علي ع فرمود : مربی لایق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده کند
53-امام علي ع فرمود : بوسیدن فرزند ، رحمت و محبت است
54-امام علي ع فرمود : اسرار خویش را به کسی
55-امام علي ع فرمود : سرلوحه کتاب سعادت بشر ، رفتار پاک و سجایای اخلاقی اوست
56-امام علي ع فرمود : بی خردتر از همه کسی است که خود را خردمندتر از همه پندارد
57-امام علي ع فرمود : شکیبایی در مصیبت ، از نشانه های مومن است
58-امام علي ع فرمود : شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بستن آنهاست
59-امام علي ع فرمود : هر کس در نقطه ضعف های دوست خود دقیق شود ، پیوند دوستی او قطع خواهد شد
60-امام علي ع فرمود : آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت
رفتارت بالا رود
61-امام علي ع فرمود : هیچ شرافتی مانند فروتنی نیست
62-امام علي ع فرمود : برای مشاورت ، خردمندان را برگزین تا از ملامت و ندامت در امان باشی