تست روانشناسی

شما اینجا هستید

خانه

حضرت امام باقر (ع)

1- امام باقر ع فرمود : از رسول خدا سئوال شد چه كسي بزرگترين حق را بر آدمي دارد رسول خدا فرمودند پدر و مادر