تست روانشناسی

حضرت امام حسن عسگری(ع)

1- امام حسن عسگري (ع) فرمود : كسي كه از مردم پروا نميكند از خداوند نيز پروا نخواهد كرد .

حضرت امام باقر (ع)

1- امام باقر ع فرمود : از رسول خدا سئوال شد چه كسي بزرگترين حق را بر آدمي دارد رسول خدا فرمودند پدر و مادر

صفحات