تست روانشناسی

۱۲ تکنیک تند خوانی

پیشرفت تکنولوژی و رشد سریع علوم،ضرورت دستیابی به مهارت تندخوانی و درک مطلب را بیش از پیش افزایش داده است.این در حالی است که راهکار های کلی برای کسب نتیجه مطلوب وجود دارند که باید مدنظر قرار گیرند.

- خواندن مطلب مورد نظر در صبح زود علاوه بر بالا بردن قدرت تمرکز،سرعت مطالعه را نیز دوبرابر می کند.

10Tips to Improve Reading Speed

 

 

Speed Reading: 10 Tips to Improve Reading Speed & Reading Comprehension

by Speed Reading Expert, Richard L. Feldman, Ph.D. (Columbia University)

10. Read Early in the Day

صفحات