تست روانشناسی

تست هوش تصویری 3

در این درخت چند تصویر می بینید؟

 

 

اگر بین ۰ تا ۵ تصویر صورت پیدا کردید – کند ذهن

اگر ۶ یا ۷ تصویر صورت پیدا کردید – ذهن ضعیف

اگر ۸ یا ۹ تصویر صورت پیدا کردید – معمولی

اگر ۱۰ یا ۱۱ تصویر صورت پیدا کردید – خیلی خوب

اگر ۱۲ یا ۱۳ تصویر صورت پیدا کردید – نابغه

 

تست هوش تصویری 2

با پیدا کردن این چهره ها میتونید میزان هوش تون رو یه تخمینی بزنید.

توی این تصویر ۹ انسان مخفی شدن.

با پیدا کردن ۶ تا از اون ها میتونی از داشتن یه هوش معمولی خیالتون راحت بشه.

صفحات